login


Pagina: 1/1

De Groene Borg: natuurlijk goed!
SWS De Groene Borg :
-een school voor alle kinderen uit Kornhorn, Noordwijk en de wijde omgeving
-waar men rekening houdt met elkaar en respectvol omgaat met verschillen
- waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen en gezien en gehoord worden
- is een “groene” school met veel zorg en aandacht voor de natuur

De naam
Vanaf 1 augustus 2014 vormen CBS Maranatha uit Kornhorn en OBS Het Middelpunt uit Noordwijk de samenwerkingsschool De Groene Borg. Deze naam is door een commissie, bestaande uit kinderen, ouders leerkrachten en directie gekozen na het uitschrijven van een prijsvraag. Groen staat voor het natuurgebied en borg voor statig/stevig huis, maar ook voor je geborgen en veilig voelen op school, je geborgen voelen bij God en de borging van ons onderwijs.
Als je naar het logo kijkt zie je de kleur groen terug en ook de natuurlijke omgeving. Daaromheen een groene boog, de geborgenheid. Onder de boog twee “dakjes”; het symbool van het ontstaan van De Groene Borg uit 2 scholen. En de stam, het hart van het onderwijs wordt gevormd door een aantal kinderen.
 
Natuurgebied
Met projecten in het door ons geadopteerde “ Curringherveld' won de school al diverse prijzen.
Het natuurgebied geeft ons de mogelijkheid om kinderen op unieke wijze de natuur te laten proeven en leren kennen. Het schitterend aangelegde kabouterpad en sporenpad vormen daarbij fantastische hulpmiddelen. Net als het buitenlokaal, het amfitheater en de zelf ontwikkelde materialen met betrekking tot natuur en milieu educatie.
Ook voor het bijbrengen van kennis over de geschiedenis van het landschap in onze omgeving en de planten en dieren die er leven maken we gebruik van het natuurgebied. Dit doen we samen met de Stichting Cultuur en Historisch Erfgoed Kornhorn en Staatsbosbeheer. Vrijwilligers (opa's) en ouders helpen ons bij het beheer van het gebied. Zij zijn even enthousiast als wij over de mogelijkheden die dit natuurgebied onze school en dorpen biedt.
 
Onderwijs
We werken met jaargroepen en besteden daarbinnen veel aandacht aan verschillen tussen kinderen.
Ieder kind krijgt van ons een helder pakket aan basisvaardigheden aangereikt en heeft daarnaast de kans de eigen interesses te volgen. Het ontwikkelen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken is in ons hele onderwijs terug te vinden. Hierbij maken we gebruik van dag- en weektaken en een uitdagende leeromgeving met onder andere digitale schoolborden en moderne methodes.
 
Zorg
Zowel de cognitieve als sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen  volgen we nauwgezet en houden 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top